Jordi Renart Roca

 

Fotografia publicitària,  esdeveniments i reportatge

 

Amb estudi per realitzar sessions i foto de producte

 

pilot de dron , certificat per aesa (agencia estatal de seguridad aérea)